Veiligheidsinitiatief is de landelijke vereniging van veiligheidsinitiatieven. Wij begeleiden kleine en grote initiatieven om hun buurt te versterken, helpen partners te voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen en vergroten zo meetbaar de effectiviteit van burgers in het veiligheidsdomein.

Community

Jullie community versterken, uitbreiden en effectiever maken.

Kwaliteitborging

Certificeren, delen beste ervaringen van initiatieven, aansluiting vinden bij politie en gemeente

Vertegenwoordigen

Jullie successen, wensen en innovaties verdienen een breder platform