Seminar Wijkaanpak

Wijkaanpak 2022: van kwetsbaar naar weerbaar

10 mei 2022, 12:00-17:00 incl. lunch vooraf en naderhand borrel

Kapel Hoornbeeck College, Utrechtse Weg 230, Amersfoort (kaart)

Toelichting programma:

Iedere gemeente kent één of meer kwetsbare buurten: bewoners lijden onder overlast, onveiligheid, weinig sociale betrokkenheid of hulpvaardigheid. Sommige bewoners komen niet rond, anderen neigen tot criminaliteit. Het lijkt te gebeuren zonder dat iemand er invloed op heeft.

Een wijk die we willen is vitaal, sociaal en weerbaar. Mensen vertrouwen elkaar en werken aan gedeelde belangen. Zo voorkomen ze veel ellende en waar het toch gebeurt, steunen ze elkaar bij het verder gaan. 

Ook met beperkte tijd en middelen kan iedere gemeente kwetsbare wijken veranderen in weerbare wijken. Als gemeente houd je de regie en creëert ondersteuning voor vitale wijken. Tijdens de seminar krijg je een aansprekende werkwijze voor:

  • Beleid maken waar bewoners aan meewerken en de woningcorporatie en gemeente mee te koop kunnen lopen
  • Begeleiden van bewoners naar grotere collectieve weerbaarheid: sociale cohesie en de bereidheid je in te zetten voor gedeelde doelen
  • Effectieve digitale communicatiemiddelen om licht en precies bij te sturen, terug te koppelen en op te treden.

De transformatie van wijken van kwetsbaar naar weerbaar hoeft niet kostbaar of arbeidsintensief te zijn. Het is niet meer werk, het is ander werk: de kracht van de aanpak zit in het onderkennen dat we dit alleen kunnen doen als we hier samen optrekken.

De beleidsvorming, begeleiding van bewoners en de digitale communicatiemiddelen die worden behandeld zijn allemaal succesvol toegepast in meerdere kleine en grote gemeenten en leveren de veranderingen die zowel bewoners als woningcorporaties, gemeenten en politie zoeken.

Programma

12:00 inloop met lunch

13:00 Start plenair gedeelte

14:10 Start workshopronde 1

15:15 Start workshopronde 2

16:20 Terugkoppeling en conclusies

16:45 Einde programma, start borrel

17:30 Einde

Kosten

Toegang, lunch, deelname alle onderdelen én een reader voor €85,-

De organisatoren:

Veiligheidsinitiatief is een vereniging van bewonersinitiatieven in veiligheid, leefbaarheid en welzijn. Het is een spin-off van Justice in Practice, gericht op innovaties in de justitiële sector.

C3group maakt slimme software voor succesvol samenwerken. Ze ontwikkelden een speciale software suite, inclusief de Straatsignaal meld-app, voor informatie gestuurde samenwerking op veiligheid en leefbaarheid in de wijken.

RONT Management Consultants geloven dat organiseren mensenwerk is en makkelijk schakelen tussen strategische adviseren en praktische toepassing. Ze brengen beproefde theorie in de werkbare praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *