Community

Veiligheidsinitiatief ondersteunt de versterking en de groei van jullie community. Bij jullie in de buurt, maar ook met andere initiatieven.

Community manager

Vanaf je certificeringstraject krijg je een community manager. Die helpt met zaken die niet direct voor de bewoners of gemeente zijn, maar die wel in ieders belang zijn. Bijvoorbeeld ledenwerving: deelnemen of organiseren van activiteiten voor leden of mensen die je graag tot je gemeenschap wil laten horen, contact met andere initiatieven en andere organisaties die voor jullie belangrijk zijn.

Gemeenschapsontwikkeling (community building)

Een hechte, stabiele gemeenschap vormen die interne regels kent en gecoördineerd wordt door een leider, die ook weer een contact vormt voor externen.  

Waar helpen we bij en wat moet je kunnen:

  • Een community heeft onderling een gedeeld perspectief, vertrouwt elkaar in de buurt
  • Een community handelt naar gedeelde verwachtingen over gedrag in een aangename wijk
  • Er is een groepscoördinator of leider
  • Groepsleden communiceren constructief met elkaar en partners en kunnen conflicten oplossen
  • Groepsleden volgen naar redelijkheid aanwijzingen van de coördinator of leider
  • Groep maakt zich bekend bij gemeente en politie
  • Er is een klachtenregeling, al dan niet formeel