Contact

Lucien Stöpler (vz) Lucien[at]veiligheidsinitiatief.nl 06 – 124 78 785

Karel Neelis (penn) Karel[at]veiligheidsinitiatief.nl

Contact en aanmelden

Meer weten, ideeën uitwisselen of presentaties bijwonen? Meld je aan!

  Privacy statement

  Om het doel van Veiligheidsinitiatief te verwezenlijken hebben we anderen nodig: leden, partners, relaties… We verzamelen hun persoonsgegevens om contact met hen te houden over het vertegenwoordigen van veiligheidsinitiatieven, audits te doen en impact te meten.

  Vertegenwoordigen Om de groep te vertegenwoordigen gebruiken we alleen persoonsgegevens indien m.n. de naam van contactpersonen genoemd worden.

  Nieuwsbrief
  De nieuwsbrief database is een bestand van personen die gekoppeld zijn aan Veiligheidsinitiatieven en te kennen hebben gegeven informatie te willen over veiligheidsinitiatieven. Indien zij op enig moment van mening hierover veranderen, kunnen zij zichzelf moeiteloos (laten) uitschrijven.

  Audits uitvoeren

  De erkenningsregeling veiligheidsinitiatieven is een belangrijk instrument om de samenwerking tussen initiativen te kunnen bevorderen. De gegevens die we hiervoor verzamelen zijn puur gericht op dit doel en worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit door een wettelijke verplichting vereist is.

  We verzamelen geen persoonsgegevens of pseudo-anonieme gegevens via Google Analytics.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Veiligheidsinitiatief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan een ander verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Veiligheidsinitiatief blijft verantwoordelijk voor deze gegevens.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veiligheidsinitiatief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Daphne@veiligheidsinitiatief.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We moeten om een identiteitsbewijs vragen om jouw privacy te beschermen bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Veiligheidsinitiatief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons