Erkenning & begeleiding

Erkenning van Buurtwacht Soest als eerste erkende buurtpreventie team met:
Hans Huijser en Daphne Pasop-Hendriks van Buurtwacht Soest, Paul Tekstra van politie Soest, Lucien Stöpler van Veiligheidsinitiatief, ambtenaar OOV Van Loon van gemeente Soest en Rob Metz, burgemeester van Soest

Erkenningsregeling

Erkenning van burgers die leefbaarheid, veiligheid en welzijn vergroten draagt zo veel bij. Daarom helpt Veiligheidsinitiatief bij het identificeren en meten van de kwaliteiten van initiatieven. In de erkenningsregeling staat duidelijk beschreven welke kenmerken een effectief veiligheidsinitiatief heeft.

ERKENNINGSREGELING BURGER VEILIGHEIDSINITIATIEF (download)

Ambities kenmerken effectieve veiligheidsinitiatieven: in groei, samenhang, samenwerking en impact. Veiligheidsinitiatief helpt ambities realiseren door initiatieven wekelijks meerdere uren te steunen bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten kennis en middelen om de effectiviteit te vergroten. Eens per kwartaal verricht Veiligheidsinitiatief een impactmeting die weergeeft hoe effectief het initiatief is, eventueel in samenwerking met veiligheidspartners. Daarmee kan ook voortgang gemeten worden.

Samenwerking is alleen mogelijk als je een gedeeld perspectief hebt en een gedeelde verwachting. Hieronder is de ‘gouden driehoek’ van samenwerking wat dat betreft!

TERUG NAAR DIENSTEN >>>