In beeld

Wat doen veiligheidsinitiatieven, waar doen ze het voor en wat hebben ze nodig
Hoe verhouden gemeente en politie zich tot veiligheidsinitiatieven
Drie films: diefstal- en helingpreventie, cybercrimepreventie en apps tegen ondermijning
Waarom Veiligheidsinitiatief?