Kwaliteit

Leden van veiligheidsinitiatieven nemen hun taak serieus. Veiligheidsinitiatief ondersteunt jullie professionalisering door initiatieven te erkennen die voldoen aan criteria van de erkenningsregeling, trainingen te helpen ontwikkelen die jullie helpen waarde te leveren voor de buurt, de politie en de gemeente en door jullie samenwerking met politie en gemeente te ondersteunen.

Certificering

Jullie initiatief kan worden gecertificeerd onder de Erkenningsregeling voor veiligheidsinitiatieven. Veiligheidsinitiatief beoordeelt op basis van gesprekken, een online vragenlijst en zo mogelijk deelname aan een activiteit de kwaliteiten en ambities van jullie veiligheidsinitiatief.

Uit studies en jarenlange ervaring blijken 3 thema’s terugkerend:

  • Gemeenschap: er is een omvangrijke groep mensen die elkaar vertrouwt en een perspectief deelt op wat belangrijk is (ook wel: sociale cohesie); deze groep handelt volgens gedeelde verwachtingen over wat een fijne en veilige buurt is. De groep heeft een coördinator die de groep informeel aanstuurt inclusief gezagvol optreden bij ongepast gedrag van de leden.
  • Samenwerking: het veiligheidsinitiatief houdt zich aan de wet. Binnen de wet probeert het initiatief een constructieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van gemeente en politie. Het veiligheidsinitiatief nodigt politie en gemeente uit om tot gezamenlijke thema’s van aandacht en samenwerking te komen.
  • Impact vergroten: het veiligheidsinitiatief richt zich op effectief gebleken acties, gaat effectieve acties bijhouden en probeert effecten te vergroten. Belangrijke effecten bestaan uit vergroten van saamhorigheid en acties gebaseerd op gedeelde verwachtingen van een positieve en veilige leefomgeving. Impact is antwoord op de vraag: wat levert het nu eigenlijk op?

V-programma

Traint en brengt buurtbewoners in de positie om een positieve invloed te hebben en te houden in afstemming met gemeente en politie, en met organisaties en informele partners zoals verenigingen.

Een revolutionair programma dat niet individueel goed of fout gedrag probeert te beïnvloeden maar uitgaat van de dominante groep in de buurt als relevante invloed op ‘normaal’ gedrag.

Handboek Van Initiatief tot Impact

Het handboek Van Initiatief tot Impact biedt een gestructureerd overzicht van beste praktijken. Het is een levend boek waar vernieuwingen een plaats in vinden en waar witte vlekken in de kennis worden aangevuld. Het eerste exemplaar wordt 28 januari gepresenteerd.

Trainen

Veiligheidsinitiatief ontwikkelt samen met politie en gemeenten trainingen die de meest relevante kennis en vaardigheden meegeeft aan leden van veiligheidsinitiatieven.

Trainingen wordt op aanvraag georganiseerd.

Veiligheidsinitiatief Jaarplan

Gemeente en politie zijn doorgaans welwillende partners maar de aandacht en inzet verslapt ook vaak na een paar maanden. Daarom ondersteunt Veiligheidsinitiatief de samenwerking door met jullie een jaarplan te maken met een beperkt aantal doelen. Jullie delen je doelen met gemeente en politie met de uitnodiging aan te sluiten of andersom, sluit je aan op de doelen van de gemeente. Veiligheidsinitiatief ondersteunt jullie door periodiek de doelen te evalueren. Daardoor ontstaat er ook perspectief op groei.

Samenwerken met veiligheidspartners

Professionele aanpak betekent ook een gelijkwaardige verhouding met professionele partijen. Daarom zet Veiligheidsinitiatief zich in om het contact met politie en gemeente op te bouwen met behoud van ieders autonomie en eigenheid. Het streven is om aansluitende rollen te vervullen die de andere ondersteunen.