Activiteiten

Waarom Veiligheidsinitiatief?

Veiligheidsinitiatief is een vereniging. Dat is niet voor niets: door ons te verenigen vinden we elkaar makkelijker, hebben we meer invloed op de buurt en een betere positie bij onze partners.

Lid worden

Wil je zorgen voor een veilige en fijne buurt? Dat kan met een netwerk aan bewoners die elkaar vertrouwen en samen iets willen bereiken.

Help ons dat netwerk vormen door lid te worden. Leden krijgen:

 • Jaarlijkse certificering met ontwikkelsuggesties en advies
 • Uitnodiging voor leerzame en leuke (online) bijeenkomsten en het congres
 • Deelname aan landelijk burgerpanel waar ministeries, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en nationale politie informatie uit halen over de ontwikkeling van buurtpreventie
 • Contact met andere buurtpreventieteams: je bent lid van de familie!
 • Advies over werkwijze, beste praktijken, samenwerking
 • Een bestand van sprekers en contactpersonen voor tal van onderwerpen

Je lidmaatschap geldt ook voor andere teams die in jouw gemeente actief zijn. Jullie kunnen worden gecertificeerd, krijgen intake gesprekken en kort advies over ontwikkeling.

Als een persoon of groep lid wil worden, zal Veiligheidsinitiatief het lidmaatschapsgeld bij de gemeente factureren. De kosten voor buurtpreventie worden dan met belastinggeld betaald, net als andere veiligheid- en leefbaarheidsmaatregelen.

Veiligheidsinitiatief begeleidt jouw start of jullie gezamenlijke ontwikkeling.

Lidmaatschap kost €250,- voor begeleiding van alle (tot ca. 15 initiatieven) veiligheidsinitiatieven in de (deel)gemeente.

  Help ons met lidmaatschap!


  Community of practice

  Week van de veiligheid

  Dinsdag 12 oktober 2021

  Veiligheidsbeleid met burgerparticipatie

  Voor de meeste vormen van overlast en criminaliteit zien en ervaren bewoners van de buurt ze het eerste en het heftigst. Gemeenten en politie doen er goed aan om hen te betrekken in het ontwikkelen van plannen om de buurt te verbeteren.

  Op deze bijeenkomst laat Veiligheidsinitiatief enkele voorbeelden zien en deelt goede praktijken. We gaan met een aantal casus aan de slag om de opgave in kaart te brengen en een strategie te ontwikkelen.

   Over communities of practice

   Iedere wijk, lid en coördinator is uniek maar de ambities, uitdagingen en kansen zijn vergelijkbaar. Leden van veiligheidsinitiatieven, de wijkagent en de ambtenaar van gemeente kunnen hier uitdagingen en oplossingen uitwisselen.

   Eens per maand bepreken initiatieven hun ervaringen over een thema in een community of practice.

   Communities of practice bieden een platform voor geïnteresseerden om met elkaar te leren door ervaringen te delen en te bespreken welke praktijken relevant en welke oplossingen het beste zijn. Veiligheidsinitiatief begeleidt de gesprekken, zorgt voor een thema en een spreker, uiteraard rekening houdend met de wensen van de deelnemers.

   Eens per half jaar worden de verschillende thema’s gebundeld in het handboek Van Initiatief tot Impact