Community of Practice Politie en Gemeente online

Ondermijning en burgerinitiatieven

24 september 13:30-15:00 op Teams

Gemeenten veiligheid en participatie, politie

Ondermijning is een van de meest prominente thema’s binnen veiligheid. Ondermijning reikt van wijk tot web en wereld; het gaat over drugs, witwassen, diefstal en geweld. Het is enorm omvangrijk.

De rol van de gemeente is om te coördineren, de politie om op te sporen en handhaven. Burgers beschikken over een grote hoeveelheid kennis – vaak onbewust – en kunnen door actief toezicht normen van de legale maatschappij beschermen.

Hoe kunnen gemeenten en politie samen met burgers vanuit een hart voor de samenleving, signaleren en normeren?

Deelname is kosteloos

Agenda

13:20 Vergaderlink staat open (stem audio/video af) bring your own koffie/thee en water

13:30 Welkom!

13:32 Vooruitblik congres Veiligheidsinitiatief 17 oktober

13:35 Gemeente Breda en politie Zeeland West Brabant werken samen aan een bewustwordingscampagne tegen ondermijning

13:50 Ruimte voor gemeenten om vragen te stellen, ervaringen te delen en uitdagingen te bespreken. We beperken het aantal thema’s zodat we tot conclusies kunnen komen. Bedenk aub vooraf wat het belangrijkste is om aan te kaarten.

14:30 Conclusies

14:35 Toelichting van C3 group en Meld een vermoeden over tools die door gemeenten en burgers gebruikt kunnen worden om integraal samen te werken.

14:45 Ruimte voor vragen

14:50 Afronding

Het is niet meer mogelijk je voor deze bijeenkomst in te schrijven.

Over de Communities of Practice

Iedere gemeente is uniek, maar de onderwerpen waar politie en gemeentelijke organisaties mee worstelen m.b.t. burgerinitiatieven lijken veel op elkaar. Hoe houd je grip, wat zeg je toe, welke middelen faciliteer je, wat is effectief? Deze vragen spelen op de een of andere manier rondom de meeste initiatieven.

Communities of practice bieden een platform voor geïnteresseerden om met elkaar te leren door ervaringen te delen en te bespreken welke praktijken relevant en welke oplossingen het beste zijn. Veiligheidsinitiatief begeleidt de gesprekken, zorgt voor een thema en een spreker, uiteraard rekening houdend met de wensen van de deelnemers.

Eens per maand bepreken gemeenteambtenaren en politieagenten hun ervaringen over een thema. Dit thema wordt bovendien ingeleid door een deskundige, zodat er ordening ontstaat in de ervaringen en passende oplossingen worden ingezet.

Eens per half jaar worden de verschillende thema’s gebundeld in een beleidsboek waar de thema’s van het afgelopen half jaar in staan beschreven en de oplossingen die er voor zijn aangedragen.

Aanmelden geeft je een link van Microsoft Teams, waar meeste overheden veilig mee kunnen werken.