Categorieën
Uncategorized

Beleid beïnvloeden

Terugdringen van toeristenoverlast wordt onderbouwd met indicatoren van aantallen toeristen en hun locatie, samen met (gemelde) gevallen van overlast.

Initiatieven verschillen in de manier waarop ze hun gemeente, wijk of ander domein willen verbeteren. De operationele initiatieven voeren zelf direct acties uit: ze surveilleren, repareren, signaleren. De beleidsbeïnvloedende initiatieven proberen door lobby hun gemeente, politie of andere organisatie te beïnvloeden zodat zíj hun werkwijze aanpassen. HOE BEÏNVLOED JE BELEID EFFECTIEF?

Binnen Veiligheidsinitiatief zitten beide soorten organisaties, maar eigenlijk heeft elke organisatie zowel een operationele als beleidsbeïnvloedende kant nodig.

Met de operationele activiteiten zorg je niet alleen dat de omgeving jouw kant op verandert, je verzamelt ook veel informatie over wat er speelt in de gemeente of wijk en hoe gemeente en politie hier mee om gaan.

Met beleidsbeïnvloedende activiteiten kun je je operationele kennis aanwenden om de organisatie een andere koers te laten volgen. Een die meer aansluit op jouw ervaringen van hoe het beter kan.

De meeste organisaties hebben een eenzijdige neiging. Doeners en denkers hebben niet zo veel gemeen, lijkt het. Het gevolg is echter dat operationele organisaties niet invloedrijk worden omdat ze leunen op een aantal zeer actieve personen en dat beleidsbeïnvloedende organisaties niet serieus genomen worden omdat ze geen bewijs leveren. Dat is een frustrerende ervaring omdat erkenning van je bijdrage zo ongeveer nog belangrijker is dan de bijdrage zelf!

Burgerinitiatieven kunnen eigenlijk niet zonder operatie. Kortgezegd: gemeenten en politie maken liever hun eigen beleid, maar ze ontberen wel zicht op de realiteit. Vooral gemeenten hebben weinig ogen en oren op straat, waardoor ze niet precies weten welke problemen ze moeten oplossen. Daarom is beleid vaak wat algemeen. Burgers die heel goed kunnen uitleggen wat de problemen zijn en dit op een objectieve manier kunnen onderbouwen leveren een grote bijdrage aan beleidsorganisaties.

Burgerinitiatieven hebben een kader nodig waarin ze informatie kunnen ordenen over de operationele activiteiten die ze uitvoeren, van systematisch op het verkeer letten tot signaleren van verdacht gedrag. Veel hardrijden op bepaalde locaties en tijdstippen geeft een gemeente of politie een titel en reden om te handhaven. Klagen dat er wel heel veel hard wordt gereden in een bepaalde wijk is al weer veel minder scherp.

Wanneer je als beleidsbeïnvloedende organisatie weinig operationele kennis hebt, lonen korte onderzoeken. Met meerdere mensen ergens een dag lang observeren, passanten interviewen en incidenten fotograferen geeft een schat aan geordende operationele informatie die van grote invloed kan zijn op het beleid. Pas op: een ronkende brief met verwijten en gesignaleerde risico’s maken gemeenten vaak gehakt van: dan zijn de argumenten makkelijk te framen (NIMBY gedrag, overlast hoort bij de grote stad, het is ergens anders veel erger, dat is hoe het gaat enz. enz.).

Veiligheidsinitiatief helpt graag mee met een scherpe vraagstelling en kan bijdragen aan de uitvoering van onderzoeken en de analyse van de resultaten.