V-programma

Ontwikkelprogramma voor buurtpreventie

Veiligheidsinitiatief biedt een volledig programma voor succesvolle veiligheidsinitiatieven in de buurt. Veiligheid gaat niet alleen over criminelen opsporen: verbinden, versterken, verheffen zijn allemaal zaken die we leren in dit programma. We verbinden de leefwereld van buurtbewoners aan de systemen van de overheid om tot een effectieve samenwerking te komen.  In ca. 100 uur per jaar doen we het volgende programma:

Opgave in de buurt

Een buurt is niet in een woord te beschrijven. Bewoners verschillen in hun perspectief en ambities om er iets van te maken. Gemeenten verschillen in hun nabijheid en ondersteuning. We kijken naar de buurt door de ogen van bewoners en mensen die er actief zijn. We ontdekken kansen en uitdagingen. Mensen die de buurt optillen brengt Veiligheidsinitiatief in positie om een gemeenschap te leiden. We nemen partners zoals de gemeente en politie mee in dit proces.

Waar staan we voor, waar gaan we voor?

We brengen belangrijkste motieven en kracht naar voren en kijken naar de kansen en uitdagingen van de toekomst. We stellen doelen voor ca. een jaar en met welke middelen en partners we die bereiken. Veiligheidsinitiatief ondersteunt door partners te benaderen, plannen uit te werken en te communiceren.

Verbinden en coördineren

We leren vaardigheden voor vormen en coördineren van gemeenschappen. We betrekken partners rondom gezamenlijke belangen en stellen gezamenlijke doelen. We leren conflicten hanteren. Veiligheidsinitiatief ondersteunt bij gesprekken met bewoners en partners en gezamenlijke activiteiten starten.

Regels en technologie

We leren en oefenen regels om te verbinden en te begrenzen. We leren de logica van partners, waaronder m.n. politie en gemeente en sluiten daar in de samenwerking op aan. We leren technologie toepassen zodat die onze regels ondersteunt. Veiligheidsinitiatief helpt de regels te communiceren en verspreiden, informatie-uitwisseling met partners (waaronder politie en gemeente) op te zetten en technologie inrichten en toepassen.

Impact vergroten

We evalueren periodiek de doelen die we met elkaar hebben gesteld en stellen ze waar nodig bij. We richten ons op de meest effectieve acties en sturen de gemeenschap en partners richting steeds meer impact op de veiligheid en leefbaarheid. We communiceren en bepalen met meewerkende partners onze doelen en plannen. Veiligheidsinitiatief helpt bij de samenstelling van evaluaties en het afstellen van de doelen. Bovendien ondersteunt Veiligheidsinitiatief bij de communicatie en overleggen.

Implementatie en realisatie

We leren iteratief en over een langere termijn aan te sluiten bij vraag en aanbod van de buurt en de partners. Veiligheidsinitiatief is wekelijks beschikbaar voor intervisie, organisatie, overleg en evaluatie. Alles dat nodig is om onze community bij te laten dragen aan positieve sociale binding en veiligheid in de buurt.

Certificering

Het programma sluit het jaar af met een (verlenging van) de certificering voor een jaar.

Lees ook het regelmatig geactualiseerde handboek Van Initiatief tot Impact van Lucien Stöpler voor Veiligheidsinitiatief

Toegang en kosten

Het V-programma is beschikbaar voor alle buurtpreventieteams in de gemeente. De kosten zijn eenmalig €7500 inclusief BTW – waar lidmaatschap en (her-)certificering bij zijn inbegrepen.