Wijkaanpak

Met collectieve weerbaarheid

Vele buurtbewoners en veiligheidsinitiatieven hebben bijgedragen aan een praktische bewonersgestuurde wijkaanpak. Bewoners zijn niet het onderwerp van beleid, maar organiseren zichzelf om de buurt leefbaarder en veiliger te maken. Daarbij helpen ze elkaar en krijgen ze het vertrouwen dat ze zelf enorme invloed uitoefenen over hun buurt en hun levens. Veiligheidsinitiatief begeleidt het proces, zorgt voor administratieve en organisatorische ondersteuning en de communicatie met partners uit het veiligheid- en sociaal domein.

Lees hier de bijdrage die Veiligheidsinitiatief heeft gedaan aan de wijkaanpak.